Om Göran Ekström:


Bor i Östersund. Jobbar endast med nordisk natur, och då företrädesvis norrländsk natur. Däggdjur, fåglar, landskap m.m.

Fotograferat aktivt i över 40 år. Numera yrkesverksam som naturfotograf på heltid sedan många år.

Göran Ekström är ofta ute och visar bilder i olika föreningar, där han berättar om bildernas tillblivelse och i övrigt vad som sker i den nordiska naturen. Även utställningar har på senare år fått en mer framträdande plats.

Kom ut med boken "I lappugglans skog" på Max Ströms förlag år 2002. År 2012 gav han ut boken "Skogens hemligheter" på Votums förlag.

Jobbar även mycket med reportage och bilder i olika facktidningar, kalendrar, reklam m.m.

År 2014 erhöll han Sveriges författarfonds arbetsstipendium på 50 000 kronor.

År 2015 erhöll Göran utmärkelsen "Årets Naturfotograf 2014" som utses av Naturvårdsverket.Medlem i föreningen NATURFOTOGRAFERNA  /N

telefon +466386117
(063 86117)

goranekstrom@bredband.net

Mer bilder:   www.ekstromnaturfoto.picturo.se

Bankkonto:  Nordea  1142 21 81413